Sydafrikanska skrivare marknaden upp 17,8% i leveranser under 2004

Efter en blygsam 6,2% expansionen under 2003, växte den sydafrikanska skrivare marknaden med 17,8% under transporten volym under 2004, med low-end maskiner står för hoppet i tillväxten. Enligt IDC ökade intäkter förra året var en frisk 20,1%. IDC räknar med leveransvolymen att växa ytterligare 8,8% 2005 och 2,4% under 2006. Bläckstråleskrivare stod för 63,5% av leveransvolymen, men representerade endast 24,5% av värdet. Monokroma lasrar utgjorde drygt en fjärdedel av transporter men nästan 40% av värdet. När det gäller tillväxt, färglaser segmentet var den mest dynamiska, med transporter mer än fördubblades förra året, trots att segmentet börjar från en liten bas och representerade endast en bråkdel (2,8%) av den totala marknadsvolymen 2004.

Ricoh ökar investeringarna i Brasilien

HP: s Q3 slår uppskattningar men PC, skrivare elände fortsätter

Bioprinting ben och muskler: De bläckstråleskrivare cell skrivare som formar framtiden för transplantationer

? Samsung släpper SDK för B2B skrivare UX

Skrivare, Ricoh ökar investeringar i Brasilien, hårdvara, HP: s Q3 slår uppskattningar men PC, skrivare elände fortsätter, 3D Printing, Bioprinting ben och muskler:? De bläckstråleskrivare cell skrivare som formar framtiden för transplantationer, hårdvara, Samsung släpper SDK för B2B skrivare UX